Snuffel in ons rijk archief door op een jaartal te klikken
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1951 2001
2003
Veel beterschap Een klucht van van Marc Peeters In regie van José Cordier Algemene coördinatie Jacques Denys Parochiaal Centrum - Kachtem 1-2-7-8-9-14-15-16 februari 2003 (8 voorstellingen) 1500 toeschouwers Het stuk verhaalt de lotgevallen van vier patiënten onder het tirannieke bewind van hoofdzuster Berta. We   bevinden   ons   in   een   ziekenkamer   voor   twee   personen,   die   wegens   plaatsgebrek   werd   omgetoverd   tot   een   ziekenzaal   voor vier patiënten. De logés zijn: Franske: een oud-strijder van wereldoorlog twee, die in behandeling is voor zijn snel toenemende seniliteit. Roger   Verbist:   loodgieter   op   brugpensioen.   Hij   heeft   bij   het   opknappen   van   een   klusje   de   pezen   en   spieren   in   zijn   linkerhand overgesneden. Erik Vandamme: advocaat. Hij is geopereerd aan zijn blindedarm. Dirk Delaet: havenarbeider. Hij heeft een gecompliceerde breuk aan zijn rechterbeen. Deze   vier   personen   proberen   van   hun   verblijf   het   beste   te   maken,   doch   dit   valt   ferm   tegen   daar   zij   voortdurend   geconfronteerd   worden   met   de   zeer   kordate, strenge   en   gevoelloze   zuster   Berta.   In   zoverre   dat   dit   niet   meer   te   harden   is.   De   vier   beslissen   dat   er   “iets”   moet   ondernomen   worden   om   zuster   Berta   een tijdlang werkonbekwaam te maken, zodat ze pas terugkeert nadat zij allen reeds het ziekenhuis hebben verlaten. Maar wat? En hoe? Ze steken de koppen bij mekaaar. Allerlei voorstellen worden onderzocht, en dan komt het grote moment! Zullen zij uiteindelijk in hun opzet slagen? Acteurs: Erik Vandamme, advocaat - Tom Verbeke Roger Verbist, loodgieter - Wilfried Verschuere Franske - Bart Verbeke Dirk Delaet, havenarbeider - Peter Vanderstichele Zuster Berta - Marleen Eeckhout Frieda, vrouw van Dirk - Sofia Vanhaverbeke Jos, vriend van Erik - Frans Declercq Els, dochter van Roger - Siska Vandendriessche Greetje Verstrepen, stagiaire - Bieke Heyman Dr. Droghenbos - Geert Eeckhout Zuster Arlet - Lut Verlinde Patershol 11 - Modeshow Zaterdag 28 juni 2003 vanaf 17u.00 - Voorstelling om 19u.00 Zondag 29 juni 2003 vanaf 11u.00 - Voorstellingen om 17u.00 en 18u.30 ‘t Patershol is gratis toegankelijk voor iedereen als ommegangsgeschenk! De   modeshow   was   een   eigen   creatie   van   de   leden   van   De   Lanteern   met   de   zeer   gewaardeerde   medewerking   van   mam’s   en   kinderen. Allerhande   thema’s   kwamen   aan   bod   in   dit   modegebeuren:   de   paters   zelf,   het   moderne   huwelijk,   de   sportpater,   de   allround   Kachtemnaar, de   keukenpater,   lanteernleden   op   balletcursus,   pater   hovenier   en   als   apotheose   de   knderen   met   een   heuse   recyclagemodeshow.   Onze twee presentatoren deden hun uiterste best maar werden regelmatig bijgewerkt door Firmin en Zulma. De show kon het publiek bekoren en de acteurs werden dan ook beloond met een daverend applaus. De Toneelgilde De Lanteern gaat internationaal Op   uitnodiging   van   onze   partnerstad   Hilders   (nabij   Fulda   in   Duitsland   op   600km   van   Kachtem)   heeft   de toneelgilde   De   Lanteern   tijdens   het   weekend   van   15-17   augustus   2003   twee   theatervoorstellingen   gebracht op   het   grootse   “Festival   der   offenen   Fernen”.Een   festival   dat   voor   het   eerst   georganiseerd   werd   in   de   Rhön. Een    prachtig    natuurgebied    in    het    Middengebergte    van    Hessen.    De    Rhön,    een    landschap    met    zijn karakteristieke   bergtoppen,   ruwe   hoogvlakten   en   idyllische   dalen   wordt   door   natuurvrienden   en   wandelaars zeer geliefd. In 1991 werd het Rhönlandschap door de UNESCO als biosfeerreservaat erkend. Met   het   festival   der   offenen   Fernen   wil   men   de   Rhön   dan   ook   als   toeristische   trekpleister   meer   bekendheid geven.   De   organisatoren   van   het   festival   verwachtten   dan   ook   meer   als   100.000   bezoekers.   Het   centrum   van het   festival   lag   op   de   Wasserkupe,   een   vliegplein,   op   een   hoogte   van   950m.   Tegelijkertijd   werden   meer   dan 100 verschillende activiteiten georganiseerd in 8 gemeenten van het Rhöngebied,  waaronder Hilders. Op de Wasserkupe zelf waren drie podia opgesteld. Op   het   grote   podium   bracht   de   toneelgilde   De   Lanteern   uit   Kachtem   een   theatervoorstelling   in   het   Duits: “Leentjen    vom    Himmelreich”.    De    6    acteurs    brachten    op    vlotte    en    speelse    manier    het    stukje    Vlaamse volkstoneel   in   het   Duits,   wat   de   toeschouwers   ten   zeerste   bekoorde.Na   de   voorstelling   op   de   Wasserkupe   vertrok   de   Lanteern   met   decor   en   spelers   naar Hilders,   waar   ze   diezelfde   avond   nog   eens   de   voorstelling   overdeden.   Het   kleine   podium   met   een   350-tal   toeschouwers   op   een   gezellig   ingericht   pleintje zorgden   ervoor   dat   de   sfeer   optimaal   was.   Het   bracht   iedere   acteur   in   de   juiste   stemming,   zodat   ze   een   levendige   uitvoering   naar   voor   brachten.   Het enthousiasme en de bewondering van het publiek werd dan ook duidelijk gemaakt door een minutenlang applaus. Het   theaterstukje   werd   naar   voor   gebracht   door   Nathalie   Houfflijn   als   Leentjen,   Alain   Soenens   als   Artuurchen,   Marleen   Eeckhout   als   Aspasie,   Wilfried Verschuere als August, Jaak Deroose als Désire, Lut Verlinde als Fébronie en Jacques Denys voor decor en regie. Het   Festival   der   offenen   Fernen   dat   onder   het   motto:   plezier   en   aktie,   natuur   en   cultuur   stond   is   voor   De   Lanteern   uit   Kachtem   een   blijvende   herinnering.   De ontvangst in Hilders en de gastvrijheid van onze logisgevers heeft de verbroederingsbanden opnieuw een stuk steviger gemaakt. Niettegenstaande   het   zware   voorbereidingswerk   in   volle   verlofperiode   (tekst   uit   het   hoofd   leren   in   het   Duits,   verplaatsbaar   en   kort   opgeborgen   decor samenstellen)   hopen   ze   bij   De   Lanteern   dat   het   niet   beperkt   zal   blijven   tot   een   éénmalig   initiatief,   want   er   werden   reeds   enkel   nieuwe   ideeën   gelanceerd   tot samenwerking.