Toneelgilde
De Lanteern
p/a Oosthoekstraat 4
B-8870 Kachtem-Izegem
De Lanteern is een amateur-toneelvereniging te Kachtem bestaande uit een 50-tal enthousiaste medewerkers (bestuur, acteurs en technici) die jaarlijks tal van activiteiten naar het publiek brengen.

Sinds 1951 werden meer dan 180 verschillende producties naar voor gebracht in alle genres: kerstspelen, passiespelen, operettes, tropenstukken, komedies, toneelspelen, jongerentoneel, wagenspelen, komische thrillers, drama’s, eigen creaties, tragi-komedies, volkstoneel, ...

Kortom, toneel dat de toeschouwers aanspreekt, waarin de mensen zichzelf of anderen kunnen terugvinden. Een lach en een traan, een rustpauze in de drukke en haastige maatschappij.

Laatste aanpassing: 06/12/2015
ste bezoeker
bezoeker(s)
De toneelgilde De Lanteern uit Kachtem heet u van harte welkom